Våra tjänster

Icons - in a world of Structural Concrete

Vi strävar efter att erbjuda er och ert byggprojekt en palett av kompetenser

Vi projekterar
Vi konstruerar
Vi utreder och ger åtgärdsförslag
Vi gör kontrollplaner och kontrollerar
Vi besiktigar och skriver utlåtanden
Vi mäter och provar

READ MORE

Projektering

I tidigt skede kan vi hjälpa er med förprojektering och förslagshandlingar och deltar aktivt i upphandlings- och byggprocessen.

Med kvalitativ byggprojektering, vare sig det rör sig om program-, system-, förfrågning-, granskning-, bygg-, eller relationshandlingar, erhålls en lättfattlig kommunikation. Vi tar också fram mängder.

Vi projekterar i 2D eller 3D efter behov.

Vi använder AutoCad, Revit eller Impact Precast för att ta fram era handlingar för utförandespecifikation enligt Bygghandlingar 90 eller SIS Bygghandlingar.

READ MORE

Konstruktion

Vi utför konstruktionsberäkningar och analyser av grundkonstruktioner (pålning, plintar och grundplattor, platta på mark), stomkonstruktion (trä, betong och stål).

Vi konstruerar och proekterar normalarmerad betongprefab (halvprefab, betongsocklar, pelare, trappor, bjälklag och väggar) men även stålfiberbetongprefab (halvprefab, betongsocklar, pelare, trappor, bjälklag och väggar).

Vi beräknar kolfiberförstärkningar och kolfiberarmering enligt handledningar och nya SS-EN 1992-1-1.

Stålförstärkning och avväxlingar.

Stålfiberbetongkonstruktioner och industrigolv enligt SBF nr 4, SS 812310 och nya kommande SS-EN 1992-1-1.

READ MORE

Vi utreder och ger åtgärdsförslag

I tidigt skede behövs ofta utredningar inför programhandlingar, och med tekniska beskrivningar för tänkt utförande.

I samband med skadeutredningar kan vi hjälpa försäkringsbolag och förvaltare och andra att ta rätt beslut genom att framställa tekniska rapporter, utföra fältmätningar och inventeringar. Vi tar också fram åtgärdsförslag för eventuella reparationer.

Vid Technical-Due-Diligence i samband med transaktioner av fastigheter kan vi uppskatta kostnader och värde.

READ MORE

Vi gor kontrolplaner och kontrollerar

Kontroll av byggnadsprojekt som av RISE Certifierade kontrollansvariga nivå K.

Upprättar kontrollplaner enligt EKS.

Upprättar kontrollplaner enligt SS-EN 13670 – Utförande av betong.

Vi granskar entreprenörens egenkontrollplaner och entreprenörens egenkontroll.

READ MORE

Vi besiktigar

Vi erbjuder av RISE Certifierad entreprenadbesiktningsman eller om ni önskar en biträdande besiktningsman Bygg, betong, eller grundkonstruktioner.

Vi utför:
Statusbesiktning
Förbesiktning
Slutbesiktning
Efterbesiktning
Särskild besiktning – SÄB

READ MORE

Vi mäter och provar

Vi utför mätning tryckhållfasthet på betong på plats eller genom uttag av prover.

Mätning av betongtäckskikt och armering i betongkonstruktioner.

Mätning av karbonatisering och kloridinträngning.

Genomförande och granskning av mätningar av stålfibermängder enligt SBR 13, SS-EN 206 och SS-EN 14651.

Mätning av golvs planhet och toleranser enligt AMA, DIN 18202.

Mätning av kantresning av golv och pågjutningar.

READ MORE

Nya teknikområden

Vi strävar efter att ständigt förbättras och kommer att lägga till nya teknikområden.

READ MORE