Om oss

Icons - in a world of Structural Concrete

Om oss

StructiCon AB grundades 2018. Företaget har bidragit till kvalitetsuppdrag för privata och publika företag sedan dess. Med lokaler i Västerås City, genomför StructiCon alla möjliga fantastiska projekt för samhället i och kring Västerås. Även om vi är starka i mellersta Sverige så är vårat arbetsfält hela världen.

StructiCon AB har kunskapen som krävs när det behövs. Därför är vi medlemmar av SIS Svenska Institutet för Standarder (Swedish Institute for Standards) och deltar som ordförande i TK556 Eurokod Betongkonstruktioner, nationellt och inom Europa.

StructiCon AB är en stolt sponsor av idrottsrörelsen i Västerås, t.ex. Shogun Karate och VIK Hockey.

Uppgifter