Referenser

Icons - in a world of Structural Concrete

Utredning vältbetonggolv

I förtroende med en större aktör på marknaden för logistikparker och logistikhus utredes skador på ett vältbetonggolv där golvytorna delaminerat. En större samordnad utredning genomfördes med ett flertal inblandade experter och betongprovningsföretag, blanda annat RISE och Vattenfall provning. Utredningen resulterade till förlängd garanti. Efter en utvärdering av bärigheten för golvet kunde som tur är konstateras att verksamheten kunde fortsätta med mindre reparationer.
Vår roll var att som sakkunnig genomföra en omfattande provning och utvärdering av denna, att granska åtgärdsplaner och att som RISE certifierad besiktningsman genomföra särskild besiktning (SÄB enligt ABT06) för att besiktiga det åtgärdade industrigolvet.

Ort Hisingen
Utfört 2023
Vår kund …
Hyresgästen …
Totalentreprenören/ beställaren …

READ MORE

Stiftelsen Skansen

Ombyggnad av köksdel i byggnaden Jakobsberg där en vägg rivs och avväxlas.
Structicon skall även bistå i en kommande utbyggnad utanför Solidenscenen.

Ort Djurgården, Stockholm

Utfört 2023-2024

Vår kund var Stiftelsen Skansen

READ MORE

 NOBIA A2

En av Europas största möbelfabriker med höglager och produktionsytor överstigande 123 000 m2 har byggts under 2021-2024 i Jönköping.
Structicon har deltagit i programhandling, granskning, kontrollberäkningar av plattor för automatiserade lager, byggplatskontroll, biträdande besiktningsman av grunden för fabriksbyggnaden samt bistått som sakkunnigstöd och granskare av komplementbyggnader.

Vår roll som sakkunniga inom betong och industrigolv har varit att säkerställa att kundens beställda kvalitet och funktion uppnås.

Ort Jönköping

Utfört 2021-

Totalentreprenör var Logistic Contractor AB
Vår kund var Nobia AB

Read more

Lindex Centrallager i Allingsås

Structicon har deltaigt i programhandling, analyserat lämplig grundläggningsmetod, utfört deformationskontroll enligt FEM 9.831/9.832 för pålunderstödda plattor av stålfiberbetong med automatiserade lager, upphandling av totalentreprenör med analys av kostnader för grundläggning och utfört granskning och kontroll av beräkningar och ritningar.

Vår roll har som sakkunniga inom betong och industrigolv och grundläggning varit att säkra att kundens beställda kvalitet uppnås.

Ort Allingsås
Utfört 2022-2023
Totalentreprenör var Tuve Bygg AB
Vår kund var Lindex Fastigheter AB

Read more

CAT – Coop Centrallager

Under byggprocessen har Structicon bistått med Sakkunnigstöd i tekniska frågor under entreprenadens alla delar som utförts av Tommy Allström Byggproduktion (TAB). 

Stricticon har utfört granskning och kontroll av stommen och dess grundläggning, ritningar och 3D-modeller, laster för stommen och lagergolv. Structicon har även utfört kontrollberäkningar av plattors deformationen för de stora laster som förekommer i automationsområden och höglager (HBW) samt fryslager. Total byggnadsyta ca 109 000 m2.

Vår roll som teknisk sakkunniga var bred, inom betong, industrigolv och grundläggning, men även stål, vilket säkrade kundens funktionskrav. 

Ort Kjula Logisticpark, Eskilstuna
Utfört 2020-2024
Totalentreprenör var Tommy Allström Byggproduktion (TAB).
Vår kund var Coop Fastigheter AB.

Read more

Länkplatteentreprenad Kvarnholmen

Structicon har bistått med betongexpertis där vi har utformat kontrollplaner och dokument för kontroll av utförandet av länklplattan mellan berg och bostadshus enligt SS-EN 13670, TRVK Bro 201, m.fl. Länkplattan är drygt 180 m lång och trafikeras av busstrafik och fungerar som lokalgata och genomfartsled vid Kvarnholmen.

Vår roll har även varit att som teknisk sakkunnig hjälpa JM att genomföra detta projekt med kommunikation mot kommunen och inblandade konsulter för att säkerställa att rätt kvalitet och funktion uppnås. 

Ort Kvarnholmen, Nacka
Utfört 2019-2020
Totalentreprenör var JM Entreprenad.
Vår kund var  JM Entreprenad AB.

Read more

Centrallager för Martin och Servera i Norrköping

Granskning av grundläggning och kontrollberäkningar av kombislab (stålfiberbetong i kombination med traditionell armering). Structicon utförde även kontroll av utförande av industrigolv.

Vår roll var att som sakkunniga ge stöd i byggprocessen av grundläggning och industrigolv för att säkerställa beställarens kvalitets- och funktionskrav.

Ort Norrköping
Utfört 2020-2021
Vår kund var Tommy Allström Byggproduktion AB.
Beställare Wilfast AB
Hyresgäst Martin och Servera

READ MORE

Kuben

Projektering av grundläggning för 4000 m2 stålhall.

Ort Albyberg
Utfört 2019
Hyresgäst Action Padel
Totalentreprenör var Northpower Stålhallar AB

READ MORE

Utredning verkstadsgolv

Structicon har utrett bärighet på en verkstadsplatta i Boden samt föreslagit åtgärder för att erålla den beställda åtgärden. Vi har även bistått med sakkunnigstöd, sakkunnigutlåtanden i den efterföljande rättsliga processen.

Ort Boden
Utfört 2019-2020
Vår kund var Team Kjellin Mining och Entreprenad AB.

Read more

Utredning lagergolv

Structicon utförde utredning av skador på ett lagergolv på ca 17 000 m2 i Enköping. Skadorna utgjorde främst av sprickor. Vår utredning har givit kunden förlängd garanti och mer kunskap om sina golv. Hyresgästen Martin och Servera anlitade efter detta Structicon för sitt nya lager i Norrköping.

Ort Enköping
Utfört 2020-2021
Vår beställare var Wilfast förvaltning AB 
Hyresgäst Martin och Servera

Read more

Lidl Centrallager – Örebro

Projektering av skivverkan för 10 000 m2 pågjutna TT-kassetter och kontroll av stommens stabilitet.

Vår roll, granskning och projektering samt kontroll av utförande.

Ort Örebro
Utfört 2018-2019
Huvudentreprenör Tommy Allström Byggproduktion AB
Vår kund var Tommy Allström Byggproduktion AB
Beställare Lidl Sverige AB

READ MORE

Lidl Centrallager – Örebro

Projektering och dimensionering av 39 000 m2 platta på mark. Kontroll av utförande.

Ort Örebro
Utfört 2018-2019
Huvudentreprenör Tommy Allström Byggproduktion AB
Vår kund var Totalentreprenör Linotol AB
Beställare Lidl Sverige AB

READ MORE

Vi jobbar med att uppdatera våra referenser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

READ MORE

Vi jobbar med att uppdatera våra referenser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

READ MORE