Kommande och pågående projekt

Icons - in a world of Structural Concrete

Byggkonsult

  • Projektstöd Martin &Servera, Norrköping åt Wilfast
  • CAT – Coop Centrallager, Sakkunnigstöd i entreprenad, Eskilstuna, Coop Logistik AB
  • Utbildning Betongkurs
  • Projektering av K-handlingar, lagerhallar åt Northpower stålhallar
  • Utredningar skador i golv

Projektledning

  • Projektledning av 20 000 kvm lagerhall åt Northpower stålhallar