Jerry Hedebratt

Icons - in a world of Structural Concrete

Är teknisk doktor i ämnet Brobyggnad (2012, KTH), Teknisk Licentiat i ämnet Brobyggnad, Kvalitetssäkring – Integrerad projektering och produktion av industrigolv – Metoder för att förbättra kvaliteten på industrigolv, (2005, KTH),  Civilingenjör Väg och Vatten, LuTH (2000), Byggteknikprogrammet 120P,  MdH 1994-1998.

Aktuellt: ordförande i TK556 Betongkonstruktioner, medlem i CEN/SC2.PT3 ”Projekt team för annex till nästa generation Eurokoder). Svensk expert i CEN/TC250/SC2/WG1/TG2 Stålfiberbetong. Medlem av CEN/TC250/SC2/WG1/TG1 Förstärkning med fiberarmerade polymerer (FRP). Medlem av NPCS (förut NUBS) inom Nordiska betongföreningen.