LiDL-projektet tar sig

Icons - in a world of Structural Concrete

LiDL-projektet tar sig

StructiCon AB:s specialistkonstruktör Jerry Hedebratt har fått konstruktionsunderlag i form av beräkningar godkända av Schulz Concrete Engineering GmbH i Tyskland. Beräkningar av markens styvhet är utförda i MathCad och dimensionering av nätarmerade betongplattor är utförda med FEM-Design 17.0. Hänsyn är tagen till markens friktion och temperaturgradienter, laster och fogindelning som skiljer sig mycket över de 40 000 kvm golv som skall gjutas av Linotol AB. Detta golv har extremt hög punktbelastning med laster uppåt 225 kN i ställagens vid truckgångar och 50 kN/kvm i utbredd belastning. Golvgjutningarna är redan igång.

Jerry Hedebratt har även dimensionerat 9200 kvm pågjutningar med avseende på skivverkan för stommens stabilitet, sammankopplingsarmering enligt SS-EN 1992-1-1 och sk. rasarmering (olyckslastfallsarmering) enligt SS-EN 1991-1-7. Stomleverantör var Ruukki och Tari. Totalentreprenör för projektet är TAB – Tommy Allström Byggproduktion AB.

Foggjutet TT-bjälklag. Ovanpå dessa kassetter skall pågjutning med 100 mm centrisk armerad betong utföras. Armeringen är kopplad till väggar, balkar, trapphus och hisschakt.
Öglor för vindkryss och dubb för samverkan.
Ytan är räfflad för ökad vidhäftning. TT-Kassetterna har ihopsvetsade plåtar som binder samman.