Kategori: Uncategorized

Icons - in a world of Structural Concrete

Vi tar in nya uppdrag

Vi har behov av att fylla upp uppdragsportföljen. Välkommen att boka ett samtal med någon av våra uppdragsansvariga eller ombud för inplanering av era projekt – små som stora. Ansvarig för nya kunderVd Jerry Hedebratt, 070-2610997

Nytt jobb? Vi söker konstruktörer!

StructiCon är ett ungt företag med vassa kompetenser. Vi har stor erfarenhet av industrialiserat byggande av industrigolv, konstruktion och projektering av grundläggning. Vi har ett stort nätverk och leder och samarbetar på Europeisk nivå inom om byggstandardiseringen. Vi vill utöka våra kompetenser inom stomprojektering inom både husbyggnad och industri samt anläggningskonstruktion.  Vi söker konstruktörer, handläggare…
Läs mer

Kajplats Kvarnholmen

StructiCon agerar teknisk koordinator i JM’s projekt Kajplats Kvarnholmen i byggandet av en länkplatta (brokonstruktion) mellan bostadshus och bergkant där Kvarnholmsvägens nya sträckning skall bli. Projektet pågår fram till maj 2020. Se JM’s Kajplats Kvarnholmen

Vi var på platsbesök…

… vid LiDL centrallager som byggs på Pilängen i Örebro. Både plattor på mark och bjälklag är en utmaning för byggarna och StructiCon. Marken är extremt bra, trots detta provas med många belastningsförsök. Betongen är provgjuten innan gjutningarna startar. Ameringen är provkörd i FEM-Design. Drygt en fjärdedel av lagret har riktiga bjälklag för att spara…
Läs mer

LiDL-projektet tar sig

StructiCon AB:s specialistkonstruktör Jerry Hedebratt har fått konstruktionsunderlag i form av beräkningar godkända av Schulz Concrete Engineering GmbH i Tyskland. Beräkningar av markens styvhet är utförda i MathCad och dimensionering av nätarmerade betongplattor är utförda med FEM-Design 17.0. Hänsyn är tagen till markens friktion och temperaturgradienter, laster och fogindelning som skiljer sig mycket över de…
Läs mer

LiDL centrallager – Ett historiskt projekt

När LiDL bygger sitt centrallager har StructiCon fått förtroendet att vara LInotols konstruktör. – ”Det är företaget Tommy Allström Byggproduktion AB i Lindesberg som lagt ut entreprenaden på Linotol. Huvudbyggnaden är på cirka 40 000 m2 och bruttoytan på 50 000 m2. Linotols uppdrag innebär totalt en produktion av 82 000 kvm.”, säger Pether Skoglund, Marknadschef…
Läs mer

Projektering och projektledning åt Northpower stålhallar

Structicon har åter fått förtroende att projektera och projektleda grundkonstruktioner åt Northpower stålhallar. Efter ett första projekt (Kuben i Albyberg) har Northpower stålhallar åter anförtrott StructiCon att projektera K-handlingar, nu för en stålhall på 20 000 kvm.      

Hej Betongvärlden!

Från och med idag är vi, Kristian Gustafsson och jag, Jerry Hedebratt, igång med vårt gemensamma Byggkonsult- och Projektledningsföretag, där vi båda är delägare. Vi kommer i uppbyggnadsfasen fokusera på betongkonstruktion, grundläggning och industrigolv där vi har lång erfarenhet. Vi kan bidra med hög kompetens inom dessa nischer! Kristian kommer senast från Linotolgolv AB och…
Läs mer

Hello World of Concrete!

From today we, Kristian Gustafsson and I Jerry Hedebratt, are on-the-go with our joint Building Consultancy- and Project Management company StructiCon AB where we both are the partners. We are in the build-up phase going to put focus on concrete structures, foundations and industrial floor where we have long experience.  We can contribute with high competence…
Läs mer