Hej Betongvärlden!

Icons - in a world of Structural Concrete

Hej Betongvärlden!

Från och med idag är vi, Kristian Gustafsson och jag, Jerry Hedebratt, igång med vårt gemensamma Byggkonsult- och Projektledningsföretag, där vi båda är delägare. Vi kommer i uppbyggnadsfasen fokusera på betongkonstruktion, grundläggning och industrigolv där vi har lång erfarenhet. Vi kan bidra med hög kompetens inom dessa nischer!

  • Kristian kommer senast från Linotolgolv AB och har erfarenhet av att driva bolag i egen verksamhet. Kristian har flerårig erfarenhet bland annat som projektledare och inköpschef. Kristian är Civilingenjör och specialistprojektledare på industrigolv men projektleder alla typer av projekt.

  • Jerry kommer senast från Byggnadstekniska Byrån Sverige AB, där han varit verksam som chefskonstruktör och sedan några år på en rad ledande poster som Teknisk direktör. Jerry är Teknisk doktor och specialist på betongkonstruktioner och kan särskilt stålfiberbetong.