Projektering och projektledning åt Northpower stålhallar

Icons - in a world of Structural Concrete

Projektering och projektledning åt Northpower stålhallar

Structicon har åter fått förtroende att projektera och projektleda grundkonstruktioner åt Northpower stålhallar. Efter ett första projekt (Kuben i Albyberg) har Northpower stålhallar åter anförtrott StructiCon att projektera K-handlingar, nu för en stålhall på 20 000 kvm.