Kajplats Kvarnholmen

Icons - in a world of Structural Concrete

Kajplats Kvarnholmen

StructiCon agerar teknisk koordinator i JM’s projekt Kajplats Kvarnholmen i byggandet av en länkplatta (brokonstruktion) mellan bostadshus och bergkant där Kvarnholmsvägens nya sträckning skall bli. Projektet pågår fram till maj 2020. Se JM’s Kajplats Kvarnholmen