Vi tar in nya uppdrag

Icons - in a world of Structural Concrete

Vi tar in nya uppdrag

Vi har behov av att fylla upp uppdragsportföljen. Välkommen att boka ett samtal med någon av våra uppdragsansvariga eller ombud för inplanering av era projekt – små som stora.

 • Projektering av industrihallar, anläggning och bostäder
 • Entreprenadbesiktning
 • Kontrollplaner enligt SS-EN 13670
 • Utredningen av skador, sprickor, karbonatisering och kloridinträngning
 • Sakkunnig vid tvister
 • Framtagning av programhandling
 • Grundläggning – plattor och fundment
 • Bjälklag och industrigolv med deformationskrav enlig F.E.M 9.831 och 9.832
 • Stålfiberbetongkonstruktion – SFRC
 • Kolfiberförstärkning – CFRC
 • Fibercement – GFRC, SFRC
 • FEM-beräkningar
 • Lastnedräkning
 • Utbildning

Ansvarig för nya kunder
Vd Jerry Hedebratt, 070-2610997